Textilarbetarna slipper delade arbetspass och de får samma lönepåslag som andra industriarbetare fått.

– För vår avtalsdelegation var det mycket viktigt att få fastställt att dagarbetstiden ska vara sammanhängande, säger Leena Kyhlros, avtalsansvarig för tekoavtalet hos IF Metall.

Kravet på jämställdhetspott fanns med i förhandlingarna på tekoområdet. Kravet gäller dock bara avtalsområden med en genomsnittlig lön under 21.300 kronor i månaden. Tekosnittet ligger strax över – 21.310 kronor.

Avtalet sträcker sig över 22 månader ger löneökningar på 3,2 procent. Detta fördelas så att 0,9 procent betalas ut 1 juli i år och ett år senare är höjningen 2,3 procent.

Bemanningsfrågan är reglerad på samma vis som för övriga IF Metallområden och det innebär bland annat att återanställningsrätten är förstärkt under sex månader och under den tiden får en arbetsgivare inte hyra in. Om de lokala parterna inte kommer överens om en turordningslista för återanställning får arbetsgivaren göra undantag för en tredjedel av dem som återanställs.