Ett lyft för jämställdheten i Europa, förklarade statsminister Fredrik Reinfeldt för pressen efter att han mött de andra regeringscheferna för att diskutera EU:s nya tillväxtstrategi Europa 2020.

Men enligt Tommy Svensson, chef för det fackliga Brysselkontoret, så får den svenska segern inga som helst konsekvenser.

– Medierapporteringen i Sverige blev falsk och regeringen fick slå sig för bröstet för en framgång den inte uppnått, säger han.

Det handlar om sysselsättningsmålet. I stället för att EU skrev att målet för sysselsättning bör vara 75 procent av befolkningen så lyckades Sverige ersätta ordet befolkning med ”män och kvinnor”.

Efter toppmötet sa Fredrik Reinfeldt själv till nyhetsbyrån TT att han tolkar det som att sysselsättningen bland kvinnor bör vara 75 procent.

Det skulle innebära en stor skillnad eftersom sysselsättningsgraden bland kvinnor i dag är lägre än bland män.

– Om EU ska ställa sig bakom att 75 procent av kvinnorna ska vara i sysselsättning så krävs det att sysselsättningen för kvinnor stiger dramatiskt. Det skulle krävas en stor utbyggnad av offentlig sektor vilket i och för sig vore bra, säger Tommy Svensson.

Men nu var det inte det som EU kom överens om.

Såväl den spanska premiärministern José Luis Zapatero, som leder EU:s ordförandeland, som Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy tolkar målet som att sysselsättningen även i fortsättningen ska räknas som ett genomsnitt av den arbetsföra befolkningen – det vill säga män och kvinnor tillsammans.

Ett par dagar efter EU-toppmötet backar statsministern när han frågas ut av EU-nämnden.
Under utfrågningarna erkände statsministern att ”målet säkert kommer att uttolkas som att det gäller ett genomsnitt”.

FAKTA / Europa 2020
Den tidigare Lissabonstrategin har fasats ut. Den ska ersättas av en ny tillväxtstrategi, Europa 2020. Ledarna i EU-länderna har diskuterat vilka mål som ska sättas upp för unionen de kommande tio åren. Ett av dessa mål är att sysselsättningsgraden för den arbetsföra befolkningen bör ha stigit från dagens 69 procent till 75 procent år 2020.