TEMA MONUMENT. Så här skrev Björn Cederberg som inledning till serien om monument, som inleddes 2007 och fortfarande pågår:

 

”Monument berättar alltid någonting, en historia om sin tid, dess drömmar. Politik, makt, humanism, vetenskap, religion, konst, men lika mycket om maktens vilja att föreviga sin egen lögn.

Ett monument handlar om att skapa något att minnas för en framtida betraktare. Syftet kan vara medvetet eller omedvetet. En motorvägsramp kan ses som ett monument över bilismen och konsumtionssamhället.

De franska surrealisterna pratade om monumenten som en slags röster och tecken som man kan föra en dialog med. En del saker som byggs för ett specifikt syfte kanske blir ett monument i framtiden. Men ett monument kan också förlora sitt budskap.

Ett monument är skapat av människan, i övermod, fåfänga, drömlögn eller uppriktighet. Men de är alla människans verk.”

 

Läs också: Björn Cederbergs artikelserie i tio delar om monument världen över (2007–2008).

Läs också: Gregor Flakierski om en återupprest staty över Bismarck (26 augusti 2008).

Läs också: Björn Cederberg om vävstolarna i Lyon (mars 2009).

Läs också: Magnus Nilsson om muralmålningar i Kalifornien (28 maj 2009).

Läs också: Ingela Bendt om Lenin i Varberg (17 juni 2009).

Läs också: Ingela Bendt om staden Narva (10 januari 2010).

Läs också: Thomas Olsson om offentlig konst (8 mars 2010).

Läs också: John Swedenmark om boken Fram träder arbetaren (10 mars 2009).

Läs också: Crister Enander om statens njugghet inför Strindbergsjubileet (1 april 2010).

Läs också: Gregor Flakierski om Halabja (6 april 2010).