Medlarna för kontinuerliga diskussioner med Handels och Svensk Handel. Målet är att försöka få till stånd ett avtal före torsdag då Handels varslade strejk annars sätter igång.

– Vi hoppas på ett bud i dag, säger Margareta Ternell, pressansvarig hos arbetsgivarna i Svensk Handel.

Hon berättar att arbetsgivarnas stora förhandlingsdelegation har möte klockan 17 i dag, tisdag.

Handels ordförande Lars-Anders Häggström säger att motsättningarna är stora när det gäller lönepåslagen.

– Hittills har vi inte sett att arbetsgivarna vill gå med på någon jämställdhetspott, säger han.

Fackets ordförande säger att diskussionerna om bemanningsfrågan gått bättre än den om lönerna. Parterna är dock inte överens. Han vill inte närmare beskriva Handels uppfattning – annat än att den liknar GS-avtalet och att den går ut på att skydda de enskilda medlemmarnas rättigheter.

Medlare i förhandlingarna är Bengt K Å Johansson, Jan Sjölin och Christina Rogestam.