Det är inte troligt, men osannolikare saker har inträffat. I EU:s domstol tickar en rättslig förhandling som kan få stora konsekvenser för hela den europeiska arbetsmarknaden.

I Belgien finns ett företag som heter Omalet, och det har satt en hel del myror i huvudet på både fackföreningar och stater runt om i Europa.

Omalet är ett byggföretag som anlitade en underentreprenör som gick i konkurs.

I Belgien finns en lag som få andra länder har. Den säger att huvudentreprenören kan tvingas betala underleverantörens sociala avgifter ifall denna går i konkurs.

Och eftersom det var precis vad som inträffade krävde den belgiska staten sina pengar.

Men Omalet vägrade. Företaget hävdar i stället att den belgiska lagen är ett handelshinder som strider mot EU:s fria rörlighet.

Intresset växer
Man skulle kunna tro att det svenska facket inte skulle vara särskilt intresserat av att ett belgiskt företag inte vill betala sociala avgifter i Belgien.

Men eftersom EU:s domstol ska ta upp fallet är intresset stort. Hela frågan växer och handlar inte längre bara om belgiska förehavanden.

– Det här skulle kunna påverka alla sorters facklig verksamhet. Företag skulle kunna hävda att allt facket gör är ett handelshinder, säger Claudia Jiménez Guala, jurist på Nordens fackliga samorganisation (NFS).

Norden drabbas
Enligt henne skulle de nordiska länderna drabbas särskilt hårt. Det beror på att lagstiftningen här är förhållandevis svag då det är upp till parterna att göra upp om villkoren för anställda.

Än så länge finns inget datum för när EU: domstol ska ta upp fallet.

Det är inte bara facket som har agerat inför avgörandet, utan även stater har blandat sig i.

Den danska regeringen har skrivit en inlaga till domstolen där den argumenterar mot att EU ska blanda sig i förhållanden som endast rör Belgien.

Även den finska regeringen har uppgivit att den kommer att ta upp ärendet i samband med domstolsförhandlingarna.

Nej från Littorin
I Sverige har LO, TCO och Saco krävt att regeringen ska agera, men svaret har än så länge varit nej.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin svarade nyligen i ett brev att det är osannolikt att EU:s domstol kommer att döma till företagets fördel – och att det därför inte är nödvändigt att lägga ned resurser på fallet, än så länge.