Arbetsgivarna i Svensk Handel är beredda att gå med på större lönelyft till de handelsanställda än vad industrins parter hittills slutit avtal om. Men det skulle gå lättare om Svensk Handel fick gehör för sina krav.

 

Det säger Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel, och tillägger att så brukar det vara och så har det varit de senaste avtalsrörelserna.

 

– Men de nivåer som Handels nu pratar om är oansvariga och det handlar om lönelyft som är dubbelt så stora som dem inom industrin. Det kan vi inte gå med på, säger han.

 

Ingen glidning

Dag Klackenberg förklarar att samma krontalspåslag i handeln som i industrin innebär ett större procentuellt påslag för de handelsanställda, eftersom de helt enkelt har lägre löner. Dessutom pekar han på att det brukar jämna ut sig i längden, eftersom det i handeln till skillnad från industrin inte finns någon löneglidning.

 

Han har svårt att förstå Handels invändning att arbetsgivarna inte vill ge en enda krona till jämställdhetspotten. Det säger han kan inte Handels veta, eftersom det bara är medlarna som veta vad arbetsgivarna erbjuder.

 

Vackert spel

Liksom Handels kan Dag Klackenberg se att handeln är på väg att sätta ett andra märke för låglönebranscherna.

 

– Hade det varit fotboll så skulle jag säga att varslen är ett vackert spel. Handels agerar skickligt, men det är fortfarande oansvarigt och det kommer att få stora effekter för de arbetsplatser och butiker som drabbas.

 

Svensk Handels vd säger också att butiker som drabbas indirekt genom att de inte får varor inte kommer att omfattas av konfliktstödet från Svenskt Näringsliv.

 

Medger styrning

På Handels kritik att arbetsgivarna i Svensk Handel styrs från Svenskt Näringsliv svarar han:

 

– Visst, vi är eniga och stöttar varandra.

 

Men han säger också att Svensk Handel inte alls är uppbundet och förmår att fatta egna beslut.

 

Till skillnad från i industriförhandlingarna har bemanningsfrågan hamnat lite i skymundan. Dag Klackenberg berättar dock att arbetsgivarnas förslag är en förenklad och variant av uppgörelsen som GS och Livs i går skrev på.

 

Föreslår nämnd

Svensk Handel tänker sig att det ska vara fritt att hyra in personal – även när det finns uppsagda med återanställningsrätt – och att det ska tillsättas en nämnd som ska avgöra om de uppsagdas intressen kränkts genom en inhyrning. Nämnden ska kunna besluta om återanställning eller skadestånd till dem som fått sin återanställningsrätt kränkt.

 

Dag Klackenberg och Svensk Handel är inriktade på att sluta avtal innan det första varslet träder i kraft på torsdag.

 

– Något måste göras så att vi senast onsdag har ett nytt avtal.