Kontakterna med de opartiska ordförandena är intensiva och nu försöker Pappers arbeta fram en lösning på pensionsfrågan. På förmiddagen ska dessutom Pappers avtalsdelegation gå igenom de avtal som redan slutits.
 
Det är först i dag som Pappers har tillgång till avtalstexterna om lön och bemanning som redan tecknats. Nu ska avtalsdelegationen titta på de andra avtalen kan vara användbara för Pappers.
 
För Pappers är pensionsfrågan mer besvärlig än för andra LO-förbund. Det handlar om avtalspensionen LO-Saf och Pappers har en betydligt större andel medlemmar än andra förbund som har lön över 7,5 basbelopp och för dem är pensioninbetalningarna mycket högre. De lösningar som parterna tidigare kommit överens om har inte fungerat så bra.
 
Kring lunch ska Pappers gå till de opartiska ordförandena med sina svar i de tre frågorna. Därefter kommer opo avgöra om de ska lägga en slugiltig hemställan.
 
På måndag klockan 18 träder den varslade övertidsblockad i kraft. Den omfattar alla pappersarbetare. Konfliktvarslet gör att åtminstone Pappers kan tänka sig att förhandla hela påskhelgen.
 
– Behövs det så förhandlar vi hela helgen, säger Matts Jutterström, avtalsansvarig hos Pappers.