Livs och GS blev klara i natt. Pappers är nu sist ut bland industriförbunden att teckna avtal, och de andras avtal har inte gjort det lättare.
– Det hade varit bättre om vi hade kunnat hålla ihop, men nu är det som det är och vi tänker inte låta avtalen som finns styra oss, säger Jan-Henrik Sandberg, Pappers ordförande.

Även Livs och GS gjorde i natt upp om avtal med sina motparter som ligger på samma nivå som IF Metalls. Löneökningarna ligger även för deras medlemmar på 0.9 procent den 1 juni i år och 2,3 procent den 1 juni nästa år.

 
– Det hade varit bättre om vi hade kunnat hålla ihop, men nu är det som det är och vi tänker inte låta avtalen som finns styra oss, säger Jan-Henrik Sandberg, Pappers ordförande.  
   

Trots att tre av fyra industriförbund gjort upp tycker Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg inte att normen slagits fast. Pappers står kvar vid LO-förbundens ursprungliga yrkanden på 2,6 procent på ett år.

– LO-styrelsen tog inget beslut om att något ska uppfattas som norm, så det är fritt fram att teckna avtal på högre nivåer, säger han.

Svårt men inte omöjligt
Han medger att det blir svårare för Pappers att få högre löneökningar när de andra industriförbunden gjort upp, särskilt då Pappers motpart Skogsindustrierna också är motpart till GS. Men han tror inte att det är omöjligt.

– Det finns fortfarande möjligheter att få mer. Det beror på hur hårt man är beredd att strida för sina krav. Vi står fast vid att vi tycker att nivåerna i avtalen som tecknats är för låga, säger han.

När det gäller bemanningsfrågan hade Pappers, Livs och GS ett gemensamt förslag för en vecka sedan, men sedan dess har GS och Livs gått sin egen väg enligt Jan-Henrik Sandberg. Han har inte sett deras avtalstexter och vill därför inte kommentera deras bemanningslösning, men han tror inte det är en lösning Pappers kan använda. Han säger att det blir svårt då förbundet inte varit med och tagit fram den.

– Vi utgår från vårt ursprungliga förslag som ligger mycket nära det vi hade som utgångspunkt i LO-samordningen. Vi räknar inte med att kopiera någon annans uppgörelse.

Varslet ligger kvar
I och med att Livs och GS tecknat avtal har de dragit tillbaka sina konfliktvarsel. Pappers varsel om blockad mot övertid, nyanställning, och inhyrning ligger dock kvar och träder i kraft på måndag klockan 18 om parterna inte kommit överens innan dess.

– Opo har tidigare sagt att vi står så långt ifrån våra motparter att det inte är någon idé att lägga en slutgiltig hemställan. Om Skogsindustrierna nu är beredda att börja förhandla och lösa frågorna får de höra av sig, annars träder varslet i kraft på måndag.