Diskrimineringsombudsmannen begär att nämnden mot diskriminering utfärdar ett vite om 200.000 kronor mot pappersbruket Holmen Paper.

Dåvarande Jämo begärde redan 2006 in uppgifter om bolagets lönekartläggningar. Trots kompletteringar anser myndigheten inte att föregaget lever upp till lagens krav. Därför har DO nu, som första fall, drivit ärendet vidare till Nämnden mot diskriminering.

Det handlar om två frågor. Enligt DO kan bolaget inte redovisa varför det betalar mer i lön för arbete på lager och förråd, som domineras av män. Samtidigt som de som jobbar i kvinnodominerade yrken som telefonist och receptionist tjänar mindre trots lika höga, eller högre, krav.

Dessutom hänvisar bolaget till en nationell lönestatistik för marknaden för att förklara skillnader i löner.

– Vi menar att det inte är sakligt skäl som lever upp till dagens krav, säger Marie Nordström, ansvarig jurist hos DO.

Nämnden mot diskriminering väntas komma med ett beslut i början av maj. Det blir nämndens första beslut någonsin.

FAKTA /  Nya nämnden
Nämnden mot diskriminering inrättades förra året, när de tidigare ombudsmännen slogs ihop till en myndighet, DO. Nämnden ska pröva vitesföreläggande i diskrimineringsfrågor. DO och centrala fackliga organisationer är de enda som kan väcka ett ärende i nämnden. Nämnden består av 13 ledamöter, varav en är ordförande.