Nu har industrin levererat en förhållandevis stark norm samtidigt som arbetsgivarna inte släppt ifrån sig någon arbetsledningsrätt.
Det säger Per Hidesten, förhandlingschef hos Sveriges Skogsindustrier, om avtalet som slöts med GS under natten.

Lönepåslaget blir detsamma som i de avtal som IF Metall redan slutit. Det betyder 0,9 procent 1 juni i år och 2,3 procent ytterligare ett år senare. Det är ett avtal som löper över 22 månader. Enligt David Johnsson, förhandlingschef på Trä- och möbelindustriförbundet (TMF) är 50 procent av löneökningarna generella påslag, där alla får lika mycket, och 50 procent går till en pott som förhandlas lokalt.

– Vi är glada främst över det första året 2010 då vi hittat en löneökningstakt som förstärker eller i alla fall bibehåller vår konkurrenskraft. Vi har landat ungefär på Europanormen säger han. 

I överenskommelsen finns en annan lösning på bemanningsfrågan än den IF Metall gått med på. GS och Sveriges Skogsindustrier har avtalat om en slags förstärkt förhandlingsskyldighet om en arbetsgivare vill hyra in när det finns uppsagda med återanställningsrätt. Om en arbetsgivare i en sådan situation vill hyra in mer än fem veckor ska han eller hon genomföra särskilda förhandlingar för att svara på om inhyrningen innebär ett otillbörligt kringgående av anställningsskyddet. Kommer inte parterna överens så är det i sista hand en nyinrättad nämnd som fäller avgörande. Under de lokala och centrala förhandlingarna får arbetsgivaren hyra in som planerat.

– Vi släpper absolut inte på vår arbetsledningsrätt. Det här känns som en bra balans mellan företagens behov och de anställdas intressen, säger Per Hidesten.

I de fall inhyrning omfattar kortare tid än fem veckor så innebär det nya avtalet ingen förändring. Parterna har dessutom tillsatt en arbetsgrupp som bland annat ska följa hur uppgörelsen om inhyrning fungerar, både på det egna och på andras avtalsområden, samt ta sig an bemanningsdirektivet från EU.

Avtalet innebär också att föräldralönen förlängs från tre månader till fyra månader.

David Johnsson säger att han är glad över att avtalet äntligen är klart, men att han är missnöjd med hur förhandlingarna gått till. Bemanningsfrågan har legat som en våt filt över förhandlingarna och blockerat alla andra frågor som parterna hade behövt lösa.

– Bemanningsproblemet är väldigt litet hos oss, men har fått all plats i förhandlingarna. Vi har inte fått till några förändringar alls i frågor som hade varit viktigare för vår bransch. Det är ett misslyckande, säger han.

Göran Jacobsson
08-796 27 01
Skriv ett e-postbrev till reportern