GS och Livs har samma lösning på bemanningsfrågan i sina avtal. Den har förhandlats fram av GS med arbetsgivarna i Sveriges Skogsindustrier och i Trä- och möbelindustriförbundet.

Parterna har förhandlat i åtta dagar för att nå överenskommelsen om inhyrning när det finns uppsagda med återanställningsrätt. Det var vid halv sju på tisdagskvällen som fack och arbetsgivare lyckades nå enighet. Redan en och en halv timme senare kunde de opartiska ordförandena lägga fram en hemställan till GS och arbetsgivarorganisationerna. Lite senare fick också Livs en hemställan med samma lösning på bemanningsfrågan.

Enligt GS ordförande Per-Olof Sjöö är det en kompromiss. Han beskriver fackets ursprungsförslag som en avtalsreglerad företrädesrätt. Nu är skrivningarna inte lika starka, men det handlar om process där arbetsgivaren måste motivera varför inhyrning är bättre än att återanställa uppsagda med återanställningsrätt.

– Jag tycker vi inskränker arbetsledningsrätten, eftersom en arbetsgivare måste genomföra en omfattande process och förhandlingar för att kunna hyra in, säger Per-Olof Sjöö.

Flera steg
Skillnaden jämfört med dagens vanliga mbl-förfarande är att arbetsgivaren inte bestämmer på egen hand till slut och att arbetsgivaren måste driva förhandlingsprocessen framåt i flera steg för att ha någon möjlighet att få igenom inhyrning mot den lokala klubbens vilja.

Avtalet gäller om en arbetsgivare vill hyra in folk längre tid än fem veckor samtidigt som det finns uppsagda med återanställningsrätt. Då ska arbetsgivaren särskilt förhandla om inhyrningen. I dessa förhandlingar ska arbetsgivaren motivera inhyrningen och diskutera om personalbehovet istället kan lösas med dem på återanställningslistan.

I den lokala förhandlingen kan parterna också komma överens om en ny turordningslista som alternativ till inhyrningen.

Om de lokala parterna inte kommer överens så är der arbetsgivaren som ska begära centrala förhandlingar och det ska  arbetsgivaren göra omedelbart och förhandlingen ska äga rum inom tio dagar. Om arbetsgivaren inte gör det får inhyrningen inte ske och om inhyrningen är påbörjad måste den upphöra inom två veckor.

Skiljenämnd
I en central förhandling ska parterna ta hänsyn både till ”företagets behov och arbetstagarnas berättigade intresse”. Om parterna inte kommer överens är det arbetsgivaren som ska vända sig till skiljenämnd och det måste ske inom tre dagar. Och om inte arbetsgivaren gör det så fungerar det som vid de lokala förhandlingarna – inhyrningen får inte ske eller den måste avbrytas.

Skiljenämnden ska bestå av företrädare för fack och för arbetsgivare. Den ska ledas av en opartisk ordförande. Nämnden ska ta ställning till om arbetsgivarens inhyrning strider mot återanställningsrätten i lagen om anställningsskydd. Nämndens beslut är rättsligt bindande, vilket betyder att det är ett kollektivavtalsbrott att bryta mot nämndens beslut. Om fackets uppfattning vinner i skiljenämnden ska en pågående inhyrning avbrytas inom en vecka.

En arbetsgivare som struntar i den särskilda förhandlingsordningen vid inhyrning när det finns folk med återanställningsrätt begår ett kollektivavtalsbrott.