Det kan bli tuffare villkor för bemanningsanställda framöver, enligt Bemanningsföretagens vd Henrik Bäckström. I alla fall om IF Metalls uppgörelse får genomslag.
– Då blir det fler korta uppdrag och det slår direkt mot möjligheten att ha långa trygga anställningar i bemanningsbranschen, säger han.

Hittills har grundregeln för bemanningsbranschen varit att personalen ska ha fasta anställningar på heltid. Men det kan bli svårt i framtiden, enligt arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagens vd Henrik Bäckström.

Bemanningsavtalet som organisationen sluter med samtliga LO-förbund löper ut den sista april och ska förhandlas om under maj. Avtalskraven är ännu inte fastställda, men anställningsvillkoren kommer att bli en stor fråga för arbetsgivarna.

– Vi kan se att förutsättningarna förändras och går mer mot de europeiska förhållandena. Där är det mer korta uppdrag och företagen anställer för de specifika uppdragen, säger Henrik Bäckström.

Ändringar oacceptabla
Håkan Löfgren, som ansvarar för bemanningsavtalet på LO, tror också att bemanningsföretagen kommer att få kortare uppdrag i framtiden, men det betyder inte facket ställer upp ändrade anställningsregler för branschen.

– Fasta heltidsanställningar är grunden för hela bemanningsavtalet. Vi accepterar inte några ändringar på den punkten. De kan försöka, men vi säger stenhårt nej, säger han. 

Att LO-förbunden nu sluter olika avtal om vilka regler som ska gälla för bemanningsföretag kan innebära problem för alla parter, enligt Henrik Bäckström. Tidigare har frågor som rört bemanningsbranschen reglerats i bemanningsavtalet som alla LO-förbund står bakom.

– Det blir större risk för oreda och tvister om vad som gäller när det blir en mängd regler spridda i olika avtal, säger han.

 

Tror branschen överlever
Vilken effekt IF Metalls avtal om förstärkt företrädesrätt får för bemanningsbranschen, är det ännu för tidigt att dra några slutsatser om, enligt Henrik Bäckström. Han säger att det beror på vilka uppgörelser de andra förbunden sluter och hur konjunkturen utvecklas. För många av de uppsagda inom industrin har tiden med återanställningsrätt redan löpt ut, då varslen kom i slutet av 2008 och i början av 2009.

– Egentligen dröjer det nog till nästa lågkonjunktur innan vi ser de verkliga effekterna.

Att avtalet skulle slå undan benen för bemanningsföretagen tror han dock inte.

– Företagen överlever. De anpassar sin verksamhet, men det kan bli tuffare för de anställda. Det är främst de som drabbas av det här.