LO:s styrelse valde i dag inte att ta ställning till om IF Metalls avtal är något att följa för de andra facken. Styrelsen ansåg sig inte kunna avgöra om avtalet ska fungera som märke.

För att kunna göra en sådan bedömning vill LO-styrelsen se fler ingångna avtal.

LO:s avtalssekreterare Per Bardh konstaterar att andra LO-förbund inte tycker att IF Metalls lösning på bemanningsfrågan är lämplig för dem.

– Deras uppgörelse lever inte riktigt upp till vad andra förbund tycker passar dem, säger han.

LO-styrelsen analyserade och diskuterade IF Metalls avtal. Enligt uppgifter var samsynen stor mellan de andra förbunden: De vill inte följa i IF Metalls spår.

Styrelsen öppnar nu för andra lösningar och säger att andra förbund har rätt till stöd för krav som bättre passar förutsättningarna i deras branscher när det gäller bemanningsfrågan.

De skilda synsätten på bemanningsfrågan gör att LO-styrelsen inte tar ställning till om detta är ett reservationsavtal. Ett reservationsavtal innehåller en miniminivå som vart och ett av förbunden ska kunna förvänta sig att få stöd från de andra för att uppnå.

LO-styrelsen är även njugg i kommentarerna till lönedelen i IF Metalls avtal.

– Vi konstaterar bara att avtalet tagit hänsyn till och följer utvecklingen i konkurrentländerna, säger Per Bardh.

Enligt LO-förbundens avtalssamordning ska LO-styrelsen bedöma vilket avtal som kan vara märke för den övriga arbetsmarknaden.

Men det kunde LO-styrelsen inte göra i dag och det beror på att de andra LO-förbunden helt enkelt vill försöka uppnå något bättre själva – och därför inte binda sig till IF Metalls avtal.