SAMTID. Religionens vindar blåser i alla möjliga riktningar just nu.

 

När Skolverket lägger ett förslag om att ta bort läroplanens formulering om kristendomens särställning i Sverige, gör SVT en ny programsatsning med "Åh, Herregud!", en serie om åtta delar där Jonas Gardell går på jakt efter Gud och söker kunskap om hur det kristna arvet påverkar oss idag.

 

Behöver vi mer kristendom eller mindre? God knows.

 

Den återkommer fönstervägen

 

Men samtidigt som Ulf Ekman oroar sig för en sekularisering som löpt amok (Debatt, SVT 23/2), läser jag i Times Literary Supplement om en ny bok som handlar om att religion är och förblir en ohotad del av mänskligt liv.

 

Jonathan Benthall, som skrivit boken "Returning to religion", menar att i den stund vi försöker kasta ut religionen genom dörren, tar den bara fönstervägen tillbaka.

 

Om alla hemfaller

 

Benthall har ett brett religionsbegrepp som bland annat inkluderar grupper som Läkare utan gränser, av det skälet att deras medlemmar är "starkt hängivna ett antal icke-förhandlingsbara principer".

 

Man kan förstås invända att detta urholkar betydelsen av begreppet religion som vi känner det. Men om man erkänner att människan i allmänhet har en benägenhet att hemfalla åt religiöst besläktade tankar och övertygelser, blir det kanske lättare att acceptera religion i alla dess former som del av den värld vi lever i, oavsett om vi gillar det eller ej? God knows.

 

Therese Eriksson

Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn