Fem avtal för industrin är klara. Idag har IF Metall gjort upp med sina motparter om avtal på 22 månader som ger 3,2 procent i löneökningar. Bara gruvavtalet återstår.

Lönerna höjs med 0,9 procent den 1 juni i år och 2,3 procent den 1 juni nästa år. I genomsnitt innebär det en sammanlagd löneökning på 742 kronor under avtalsperioden, enligt IF Metall. Alla anställda är garanterade minst 392 kronor i en individgaranti som ska vara uppfylld den sista augusti 2011.

Den svåraste frågan att lösa har dock varit bemanningsfrågan. IF Metall har avtalat om en lösning som innebär att företag måste återanställa tidigare anställda i stället för att ta in bemanningsföretag under de första sex månaderna. Arbetsgivarna får dock hyra in för att täcka tillfälliga arbetstoppar på som högst 30 dagar.

 

33 procent undantag
Arbetsgivarna får också göra undantag från LAS turordningsregler när det gäller 33 procent av dem som ska återanställas.

Om arbetsgivarna bryter mot inhyrningsreglerna ska de betala tre månadslöner i ersättning till dem som drabbats.

IF Metall säger att uppgörelsen ger en förstärkt företrädesrätt på ett område som las inte omfattar, då företag inte längre kan runda lagen genom att hyra in personal.

 

Kompletterar LAS
– Det här är en förstärkt företrädesrätt som kompletterar las. Vi har inte gett bort tre månader. Vi har vunnit sex som inte fanns säger Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare.

Även Teknikarbetsgivarna som varit helt emot att reglera inhyrningen är nöjda med uppgörelsen.

– Vi har ändå fått en betydande flexibilitet. Både när det gäller den begränsade tiden och turordningen. Om arbetsgivaren vill hyra in ändå får han också göra det och lösa det genom att betala tre månadslöner, säger Anders Weihe, förhandlingschef.

Förlängning av krisavtalen
Teknikföretagen har också vunnit flexibilitet då det nya avtalet tillåter en förlängning av krisavtalen. Det gamla ramavtalet som parterna tecknat gäller fram till den sista oktober. De företag som med stöd av krisavtalet skjutit fram löneökningar kan också teckna lokala avtal om att skjuta fram dem ytterligare, som längst till nästa år.

Avtalet innebär också att tiden med föräldralön förlängs med en månad till fem månader. Arbetsgrupper ska också tillsättas för att arbeta vidare med frågan om utbildning i stället för uppsägning, och kompetensutveckling.