Klubbordförande på Willys i Länna Lars Östberg var med och teckande en lokal överenskommelse om bemanning. ”Självklart ska uppsagda ha förtur till jobb”, säger butikschefen Jonas Strandberg.
 

På Willys i Länna får bemanningsföretag inte anlitas så länge uppsagda anställda har företrädesrätt till återanställning. Innan personal hyrs in måste företaget fråga fackklubben.

På riksnivå har frågan om bemanningsföretagen skapat hårda motsättningar mellan fackförbunden och arbetsgivarna i alla LO-branscher.

Men Handelsklubben och butikschefen på Willys i Länna söder om Stockholm har gjort upp utan dramatik.

Avtalsrörelsens alla förhandlare och medlare kan ta pendeln till butiken som redan har skrivit ett avtal som följer LO-kraven.

Bemanningsföretag har i och för sig aldrig anlitats särskilt mycket, eftersom Willys anser att egen personal i regel är billigare och effektivare.

Men i december 2009 såg fack­klubben ett behov av att reglera frågan.

Ökad konkurrens

Konkurrenten City Gross öppnade en stor butik alldeles intill, och det var uppenbart att den nya butiken skulle ta en del av Willys kunder.

– 22 fast anställda varslades om uppsägning, berättar Lars Östberg, ordförande i Handels klubb på Willys. Varslen gick strikt efter turordningen – sist in först ut­.

– Men vi ville säkra de uppsagdas möjligheter att komma tillbaka. Därför träffade vi en lokal uppgörelse om inhyrd personal och praktikanter. Under de nio månader som de uppsagda har förtur till återanställning ska Willys inte ta in folk från bemanningsföretag, och inte praktikanter från Arbetsförmedlingen, som vi annars brukar ta emot. Behöver vi mer folk ska vi i stället skapa jobb för dem som sades upp.

Sista utväg
Överenskommelsen innebär inget absolut förbud mot att anlita bemanningsföretag.

Men de får bara användas som en sista utväg, när ingen egen personal finns att tillgå. Och först efter att företaget har frågat fackklubben. Lars Östberg beskriver hur det har fungerat:

– De har ringt mig ett fåtal gånger och sagt: ”Nu har vi talat med våra deltidsanställda och vikarier, men ingen kan ta de där timmarna på fredag eller lördag. Är det ok att vi använder bemanningsföretaget?”

– Då har jag accepterat det. Det har handlat om få arbetstimmar med kort varsel, till exempel då någon blivit sjuk. Och alla möjligheter att ta in egna anställda har varit uttömda.

Uppgörelsen gäller från den 1 februari 2010 och fram till november, alltså så länge som det finns uppsagda som har företrädesrätt till återanställning.

"Självklarhet med förtur"
Butikschefen Jonas Strandberg tycker inte att den är mycket att orda om.

– Det är en självklarhet att de som blivit uppsagda har förtur till jobb.

Men Lars Östberg är nöjd med att ha den ordningen fastlagd i ett protokoll.

Han konstaterar att ingen av de 22 uppsagda har gått hem till arbetslöshet.

Inte bindande

En del är tillbaka på vikariat för föräldralediga och sjuka arbetskamrater. Andra har fått jobb på Willys övriga butiker söder om Stockholm.

Uppgörelsen i Länna är inte ett bindande avtal för all framtid. Och om arbetsgivaren hade vägrat skulle fackklubben inte kunnat driva igenom den.

Därför ser Lars Östberg kravet att bemanningsföretag inte används för att kringgå anställningsskyddet som ett av de viktigaste i avtalsrörelsen.

– Bestämmelser i vårt centrala avtal skulle innebära en större säkerhet.