Det är för lätt för svenska arbetsgivare att undvika fasta anställningar. Det anser EU-kommissionen som kräver en förändring i den svenska lagstiftningen.

2007 ändrade regeringen i lagen om anställningsskydd (las). Tanken var att det skulle bli enklare för arbetsgivare att visstidsanställa vikarier och säsongsarbetare.

Nu kritiserar EU-kommissionen lagändringen. Den gör det för enkelt för arbetsgivare att undvika att undvika fasta anställningar, anser kommissionen.

Aktuellt i Sveriges Television har tagit del av ett brev som EU-kommissionären Làzló Andor skickat till den svenska regeringen. I brevet står det att det saknas "en tydlig övre tidsgräns för flera på varandra följande visstidsanställningar".

Enligt EU-kommissionen strider den svenska lagen därmed mot EU-rätten.

TCO har tidigare kritiserat lagändringen som öppnat för fler tillfälliga anställningar.

– Vi välkomnar EU-kommissionens besked som visar att vår kritik av reformen hela tiden var riktig, säger Sture Nordh, ordförande i TCO i en kommentar. Vi har hävdat att de nya reglerna strider mot Sveriges åtaganden gentemot EU.

Tjänstemannafacket anser att en utredning omedelbart bör tillsättas för att anpassa lagen efter gällande EU-rätt.

Enligt facket kommer en förändring att innebära att huvudregeln – som säger att anställningar främst bör vara tillsvidare – får en större genomslagskraft.

Regeringen har än så länge inte kommenterat den kritik som EU-kommissionen riktat mot lagen.