Anställda är en del av företagen och det kan utnyttjas i till exempel bloggar. Det är de som sitter med specialkunskaper och verkligen vet hur verksamheten fungerar. De borde ses som en resurs också i kommunikationen med kunder, enligt Sofia Mirjamsdotter, inflytelserik bloggare och föreläsare i sociala medier.

Väldigt många stora företag med något slags självaktning har numera en företagsblogg, enligt henne, och trenden är att det blir allt fler.

Men företagsledningar känner ofta en viss oro för att släppa fältet fritt för alla anställda.

– Det är gammaldags värderingar som hänger kvar, att man vill ha kontroll över verksamheten. Ledningar vill kontrollera vad folk ska tycka om varumärket och vad man håller på med. Men den typen av kontroll börjar bli omöjlig att ha, i och med internetrevolutionen.

Öppenhet och transparens
Hon talar om digitala infödingar, de som inte ens kan föreställa sig hur det var innan internet fanns.

– De bryr sig inte så mycket om hierarkier. De bryr sig inte om vem du är utan vad du har att säga, säger Sofia Mirjamsdotter.

Hon vill öka öppenheten och genomskinligheten i samhället liksom på företagen. Transparens blir en förutsättning för trovärdighet, tror hon.

– Det är få saker som man behöver hålla hemligt. Då tänker jag att man har något att dölja.

– Föreställningen om att folk plötsligt skulle balla ur totalt när de bloggar, det förstår jag inte alls, säger Sofia Mirjamsdotter.

Mycket att vinna
Regler måste man självklart ha, men de är desamma som i andra sammanhang.

Om du jobbar på ett kafé kanske det inte uppskattas om du springer runt med politiska cirkulär, det kan skrämma bort kunderna. Då gäller samma sak i fråga om vad man bloggar om på nätet.

Särskilt små företag har mycket att vinna på en företagsblogg:

– Ju mindre man är desto enklare är det att skapa en identitet och upplevas som en personlig avsändare. Men även större företag har mycket att vinna om de lyckas skapa ett personligt tilltal som blir intressant.

Hon lyfter fram bloggen Opsyrran, där några sjuksköterskor i Falun skriver om sin vardag. När de träffar sina vänner har de tystnadsplikt, säger hon, och självklart gäller samma regler på nätet.

Privatliv även på nätet
Privat har man rätt att ha åsikter, tycka och skriva precis vad man vill. Även på nätet, enligt Mirjamsdotter.

Företaget Proffice har enligt Göteborgsposten förra året uppmanat anställda att ha ”diskreta” semesterbilder och privata bilder på nätet.

– När fick arbetsgivaren rätt att lägga sig i de anställdas privatliv? undrar Sofia Mirjamsdotter.

En McDonalds-restaurang sa i fjol upp en anställd för att han bloggat nedsättande om sin arbetsgivare.

– Du står inte på torget och skriker att chefen är ett rövhål. Då snackar du inte skit om din chef på din privata blogg heller. Eller så gör du det och får ta konsekvenserna, riskera att bli uppsagd, säger Sofia Mirjamsdotter.

Hon tycker att arbetsgivaren ska uppmunta anställda att använda sociala medier för att söka kunskap, utveckla sin kompetens, nätverka.

– Ett företag som inte finns på Facebook i dag ligger långt efter, säger hon.

 

 

FAKTA / Tillgång till nätet
22 procent fler av dem med eftergymnasial utbildning har tillgång till internet, jämfört med dem som bara har förgymnasial utbildning.
Totalt hade 89 procent i åldrarna 16 till 74 år internet i hemmet.
Källa: SCB 2009