Ingemar Hansson, ny generaldirektör med uppgift att städa upp efter sig själv.
 

Det svenska Skatteverket är förmodligen ett av de mer effektiva i världen. Kostnaden för uppbörd och skattekontroll uppgår till en knapp halv procent av de drygt 1.300 miljarder som tas in i totala skatter.
 

 

Organisationen är också slimmad. De senaste åren har antalet anställda minskat med 1.000 till 10.000 personer, och de närmaste åren förutses ytterligare personalminskningar.

Men trots genomförda rationaliseringar har Skatteverket hamnat i en allvarlig ekonomisk kris. För 2009 och i år beräknas verksamheten gå med stora underskott, drygt 600 miljoner som täcks med anslagskrediter från staten.

Orsaken till underskotten är enligt den handlingsplan verksledningen sänt till regeringen trefaldig: nya redovisningsregler inom staten, otillräcklig kompensation för löneökningar och slutligen att verket ålagts många nya uppgifter utan att ha erhållit extra anslag för deras utförande.

Till de nya kostnadsdrivande extra arbetsuppgifterna hör hanteringen av rut- och rotavdrag. Införandet av avdragen har orsakat engångskostnader om cirka 50 miljoner, vilka blivit extra höga genom att regeringen sedan införandet flera gånger ändrat reglerna.

För 2010 beräknas den administrativa kostnaden för husarbete bli 54 miljoner kronor.

Totalt arbetar omkring 90 heltidsanställda med rut- och rotavdrag. Många av dem är kvalificerade handläggare som tvingats lägga andra och viktigare arbetsuppgifter åt sidan.

Till ny generaldirektör för Skatteverket utsågs nyligen Ingemar Hansson, tidigare statssekretare hos Anders Borg som handplockade honom från Konjunkturinstitutet där han gjort sig känd som en av pigavdragets stora entusiaster.

Han ska nu försöka städa upp i den oreda vid Skatteverket som han själv varit med om att åstadkomma. Det kan tyckas vara att sätta bocken till trädgårdsmästare.

Utan kraftigt höjda extra anslag tvingas Skatteverket enligt handlingsplanen de närmaste åren att säga upp över 2.000 personer.

Samtidigt förlorar verket genom pensionsavgångar ett stort antal kompetenta och erfarna anställda. Kvarvarande personal kommer inte att hinna med annat än rena rutinärenden.

En av de uppgifter verket redan i dag har svårt att hinna med är att bistå polis, ekobrotts- och åklagarmyndigheten med upplysningar om ekonomisk brottslighet.

Med de besparingskrav regeringen ålagt Skatteverket riskerar granskningen av den grova ekonomiska brottsligheten att dras ned till ett minimum.

Att minska anslagen till Skatteverket är förmodligen en av de mest korkade besparingar en regering kan göra. Även om flertalet hushåll och företag sköter sina skatteinbetalningar exemplariskt, finns fortfarande miljardbelopp att hämta in från skattesmitare och ekobrottslingar.