Handels fortsätter att rusta för strejk i påsk. Förbundet har inte gjort något formellt fel som hindrar oss från att ta till stridsåtgärder, hävdar facket i sitt svaromål på arbetsgivarnas invändning om fredsplikt.

I måndags varslade Handels om strejk från den 1 april, i hopp om att få fart på förhandlingarna med Svensk Handel om nya avtal för detaljhandeln och partihandeln.

Svensk Handel svarade med att stämma facket till Arbetsdomstolen. Enligt arbetsgivarna har Handels inte sagt upp avtalen i tid. Därmed fortsätter de att gälla även efter att avtalstiden löpt ut den 31 mars, med sju dagars uppsägningstid. Och så länge avtalen gäller råder fredsplikt.

Mer behövs inte
Tidigare i dag, fredag, skickade Handels juridiska ombud ett svar med bud till Arbetsdomstolen. Det går enkelt uttryckt ut på att Handels sa upp avtalen den 9 december 2009. Då begärde facket förhandling om nya avtal – och det är det samma som att säga upp avtalen. Någon uttrycklig uppsägning därutöver behövs inte, enligt svaromålet.

Handels hävdar att parterna har varit överens om detta sedan många år, och avtalens paragrafer om uppsägning har inte förändrats. Handels har flera gånger tidigare (1993, 1995 och 2007) varslat om konflikt utan att uttryckligen säga upp avtalet, vilket Svensk Handel inte har haft några invändningar mot. Om arbetsgivarna tidigare har accepterat att en begäran om förhandling automatiskt är en uppsägning av avtalen, varför protesterar de plötslig nu?

Träffats flera gånger
Avtalsförhandlingarna 2001 komplicerar resonemanget. Det året nöjde sig Handels nämligen inte med att betrakta förhandlingsframställan som en uppsägning, utan sade upp avtalet i särskild ordning den 15 mars. Det förklarar Handels nu som ett sätt att ”höja temperaturen” i förhandlingarna ett år då påsken kom sent (flera veckor efter att avtalet löpte ut den 31 mars), samtidigt som det fanns så goda chanser att göra upp att det inte passade att varsla om stridsåtgärder.

Handels hänvisar också till att parterna har träffats flera gånger under vintern och talat om vikten av att träffa avtal senast den 21 mars 2010 för att undvika det sedvanliga konfliktvarslet inför påsk. Svensk Handel andades aldrig om att avtalet inte skulle vara uppsagt och stridsåtgärder omöjliga.