I dag kan märket bli klart. IF Metall väntar bud från medlarna.

– Vi förväntar oss att få ett bud från de opartiska ordförandena i dag klockan 14.00, säger Stefan Löfven, förbundsordförande IF Metall, i en kommentar på förbundets hemsida.

IF Metall har sina avtalsdelegationer inkallade och de kommer under eftermiddagen att analysera och troligen också ta ställning till budet.

Det rör sig om en slutgiltig och heltäckande hemställan för sex olika avtalsområden inom IF Metall. Det är fortfarande inte klart när facket ska lämna sitt svar, men troligen kommer det att bli någon gång under kvällen.

Om både fack och arbetsgivare accepterar opos bud kan årets lönerörelse få sitt lönemärke innan dagen är slut.

 

De opartiska ordförandena bekräftar att IF Metall och tjänstemännen på Stål- och metalls område kommer att få en slutgiltig hemställan idag.

– De kommer få hemställan klockan 14 och de förväntas svara klockan 21 ikväll, säger Benne Lantz som är opartisk ordförande.

Han säger också att avtalsförslaget inte kommer att läggas fram för GS, Pappers och Livs. Detta vill han inte närmare förklara.

 

Göran Jacobsson

08-796 27 01

Skriv ett e-postbrev till reportern