NYUTGIVNING. Gnistan som tänder den svenska revolutionen är en TV-debatt.

Gruvarbetaren Evert uppmanar på bästa sändningstid till generalstrejk. En hastigt anordnad stöddemonstration utanför TV-huset. Värnpliktiga sätts in för att kontrollera situationen.

Ett myller av små händelser som tillsammans bildar en våg redo att slå det gamla över ända.

En bagatell

Litterärt är Mannen på tåget en bagatell. En ungdomsroman i meningen att karaktärerna saknar djup och att språket berättar det som ska berättas utan att för den skull göra en litterär poäng av det.

Det är propagandistiskt, men samtidigt naivt och utopiskt på ett uppfriskande sätt. Det är en roman som vill vara en handbok för socialister, en karta för samtiden inför framtiden.

Ett tidsdokument

För framförallt är det ett tidsdokument. Boken skulle vara omöjlig om det inte var för att den är skriven i en tid då den socialistiska revolutionen var om inte direkt förestående så åtminstone tänkbar.

Den är skriven i en tid då tjeckerna försökte sig på "socialism med mänskligt ansikte", studenter och arbetare gjorde uppror i Paris och svenska gruvarbetare strejkade vilt.

De där åren kring skiftet mellan sextio- och sjuttiotal var en annan tid, men också en annan värld.

Ungdomsroman: Mannen på tåget.
Författare: Sven Wernström.
Förlag: Murbruk.
(Originalet utkom 1971)

Fredrik Jansson
Skriv ett e-postbrev till kulturkommisarien