Svenskt Näringsliv tvingar Handels att varsla, enligt fackets ordförande Lars-Anders Häggström.
– Svenskt Näringslivs samverkan är ett sabotage mot den fria förhandlingsrätten, säger han. 

I förra avtalsrörelsen, 2007, varslade Handels om påskstrejk trots att parterna redan var överens. Svensk Handel fick inte skriva under uppgörelsen då Svenskt Näringsliv tyckte att den var för dyr.

– Varslet var direkt framprovocerat av Svenskt Näringsliv, säger Lars-Anders Häggström.

Många likheter
Han tycker att situationen i år har många likheter med 2007, även om parterna ännu är långt ifrån ett färdigt avtal.

– Svenskt Näringsliv lägger en hämsko på vår motpart som inte får förhandla om vissa frågor innan industrins parter gjort upp. 

– Förra gången fick Svensk Handel inte skriva under ett avtal, och nu får de inte ens förhandla.

Frustration
Enligt Lars-Anders Häggström gäller förhandlingsförbudet både bemanningsfrågan och lönenivåerna, men det förnekas av Christer Ågren, vice vd, för Svenskt Näringsliv. Han säger att arbetsgivarorganisationerna själva valt att vänta på ett märke från industrin.

– Vi har kommit överens om att industrin ska gå först. Nu finns det en frustration på många håll över att vi inte uppnått något märke, men det innebär inte att alla gör som Handels och varslar.

Enligt Christer Ågren kan handeln mycket väl teckna ett avtal före industrin, om det ligger på en nivå som industrin klarar.

– Ja, de kan teckna avtal, om det går rätt till och om avtalet ligger inom ramen för vad vi kommit överens om och vad samhälls ekonomin tillåter. Vi vill gärna se att vi får avtal som är anpassade efter industrins förutsättningar, både i goda och dåliga tider.