Medlarna i handelskonflikten träffar fack och arbetsgivare var för sig idag.

– Man kan kallt räkna med att det tar ett antal dagar innan vi kan lägga fram något förslag, säger Bengt KÅ Johansson, som är en av de tre som utsetts att medla i konflikten.

Han förklarar också att förhandlingar på andra avtalsområden kan påverka utvecklingen på handelns område. Och han tillägger att natten till skärtorsdagen är en slags gräns,  eftersom Handels strejk är tänkt att börja då.