Kommunerna gick med underskott förra året, och inte med överskott, som Statistiska centralbyrån (SCB) tidigare redovisat.

Att kommunerna redovisade ett överskott för sitt sparande under 2009, samtidigt som alltfler kommunanställda har sagts upp, har stuckit många i ögonen.

Nu visar det sig att Statistiska centralbyrån räknat fel.

I stället för att gå 2,4 miljarder kronor plus i finansiellt sparande är det korrekta resultatet 2,2 miljarder kronor i minus för Sveriges kommuner.

Felräkningen är alltså på hela 4,6 miljarder kronor. Det kan jämföras med de 8 miljarder kronor som regeringen beslutade skjuta till som bidrag till kommunerna i extra krisstöd i höstens budget.

Hela den offentliga sektorns sparande, även inräknat staten och socialförsäkringssektorn, gick med 24,5 miljarder kronor i minus under 2009.

Det här är det tredje allvarliga felet på kort tid hos SCB.

I januari i år visade det sig att SCB kraftigt hade överskattat handelns försäljning under 2009, och bara häromdagen stod det klart att svenskarnas förmögenheter under åren 2006 och 2007 även de var kraftigt övervärderade.