En minskning av tiden med rätt till återanställning är ett förslag till kompromiss när LO-facken förhandlar om bemanningsfrågan. Stora möjligheter för arbetsgivarna att bara återanställa dem som de vill ha tillbaka diskuteras också.

När bara dagar återstår av avtalstiden är det fortfarande bemanningsfrågan som är den stora tvistefrågan i LO-förbundens förhandlingar.

Förhoppningen är att LO:s industriförbund ska gå först och bland dem är det egentligen bara IF Metall som ser någon framkomlig väg i diskussionerna med de opartiska ordförandena och med arbetsgivarna.

Livs, GS och Pappers anser att de är avhängda och nonchalerade. Därför har de varslat om stridsåtgärder för att få igång sina förhandlingar.

Lokala avsteg
Bland LO:s industrifack har kravet om bemanning konkretiserats genom att inhyrning inte ska tillåtas när det finns uppsagda med återanställningsrätt. Och detta ska kombineras med möjligheter att göra lokala avsteg.

I stor utsträckning är det alltså IF Metall som för diskussionerna med arbetsgivarna, och det är IF Metall som försöker utveckla nya idéer. Enligt uppgifter till LO-Tidningen har förbundet varit med och utvecklat flera olika kompromissförslag.

Sval LO-styrelse
På LO-styrelsen i måndags diskuterats ett av dessa förslag, erfar LO-Tidningen. Det gick ut på att en tredjedel av de uppsagda ska vara överhoppningsbara vid återanställning, vilket betyder att arbetsgivaren i stor utsträckning skulle kunna välja vilka som ska återanställas. LO-styrelsen var inte särkskilt förtjust i idén.

Bland de andra idéerna finns att återanställningsrätten ska vara kortare än dagens nio månader samt att arbetsgivaren helt enkelt får plocka bort ett antal av dem som står högt upp på återanställningslistan. En fjärde variant som diskuterats är en kombination av inhyrning och visstidsanställning av dem med återanställningsrätt – tanken är att om inhyrningen ökar så ska visstidsanställningarna av tidigare uppsagda öka lika mycket.