Lagstiftning kan hota bemanningsföretagen vid rödgrön valseger.

Men de tre partierna är inte överens. Miljöpartiet anser att Unionens avtal kan göra en lag onödig. Vänsterpartiet kräver lagändring.

Bemanningsföretagen har hamnat i fokus i årets avtalsrörelse. Orsaken är att de används för att runda lagen om anställningsskydd (las). Uppsagda kan i nästa stund vara tillbaka på sitt gamla företag, denna gång som inhyrda av ett bemanningsföretag i stället för som anställda.

De rödgröna positionerar sig längs en skala där Miljöpartiet finns i ena änden, Vänsterpartiet i den andra och Socialdemokraterna i mitten.

Utesluter inte lagändring
MP är nöjt med Unionens avtal om att en partssammansatt grupp ska titta på problemen. Det är "jättebra", tycker Ulf Holm (MP).

– Jag är tveksam till att ändra lagen. Jag tycker att man ska vara försiktig med det, säger Holm, som dock "inte vill utesluta" att det kan bli nödvändigt med en ändring i las.

Vänsterpartiet anser att en ändring är nödvändig. Oavsett hur det går i de pågående avtalsförhandlingarna måste luckan i lagen täppas till, säger Vänsterpartiets Josefin Brink.

– Det är inte fel om parterna först kan komma överens. Men lagen måste också förstärkas så att den omfattar alla. Det ska vara en lagstiftning som biter, säger hon.

S: Avtal bättre än lag
Socialdemokraterna vill avvakta de pågående förhandlingarna och inte redan nu utlova lagstiftning eftersom det skulle minska pressen på parterna, men anser att Unionens avtal inte räcker.

– Det räcker naturligtvis inte för LO:s medlemmar, säger Berit Högman, Socialdemokraternas ledamot i den rödgröna gruppen.

– Men det är inget självändamål att stifta lagar och det tar tid att göra det. Avtal är att föredra, säger hon.

När riksdagen behandlade frågan nyligen gick S och V på en gemensam linje, som MP inte ställde upp på.

"Las bör därför kompletteras med en tydlig skrivning som säkrar rätten till företräde för uppsagd personal framför inhyrd arbetskraft", skriver S och V i sin reservation.

Olycklig inblandning
Statsminister Fredrik Reinfeldt vill inte ändra lagen och tycker att det är olämpligt att diskutera det.

– Det vore mycket olyckligt att i det här läget spela upp att det finns lagstiftningsförändringar på väg. Det är en olycklig inblandning av partipolitik, säger han.

 

TT