Försöket från oppositionen att med hjälp av grundlagen få lagförslaget med anledning av Lavaldomen att vila i tolv månader misslyckades. Beslut fattas av riksdagen i morgon.

Två gånger har lagrådet prövat propositionen. Båda gångerna gick det regeringens väg.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet accepterar lagrådets juridiska bedömning men anser att lagen är alldeles för långtgående. Vänsterpartiet står fast vid att propositionen är ett ingrepp i den grundlagsskyddade föreningsfriheten. Alla tre partierna tänker rösta emot och har lovat att riva upp lagen om de kommer till makten.

Lagförslaget är en följd av att EU:s domstol för två år sedan konstaterade att den fackliga blockaden av ett lettiskt skolbygge i Vaxholm 2004 stred mot EU-rätten.

TT