Tonläget i avtalsrörelsen har blivit militant och mer ideologiskt, vilket kan medföra en ökad konfliktrisk, enligt arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M).

– De är lika goda kålsupare, svarar han när nyhetsbyrån Reuters frågar vilken part som är värst.

Han ser samtidigt en ökad risk för konflikter i kölvattnet av de interna konflikter som dykt upp i avtalsrörelsen, där Svensk Handel hamnat på kollisionskurs med Svenskt Näringsliv samtidigt som tjänstemännen gjort upp med Teknikföretagen utan IF Metall.

Littorin förklarar för nyhetsbyrån att förutsägbarheten är en viktig förutsättning för att den svenska arbetsmarknadsmodellen, med avtal mellan parterna, ska fungera.

Han tror inte att det tonläge som nu råder och de interna slitningarna riskerar att hota modellens framtid.

 

 

TT