– Om vi hade kunnat skulle vi ha riktat vårt varsel mot Svenskt Näringsliv. De saboterar hela den fria förhandlingsrätten, hävdar Lars-Anders Häggström, ordförande i Handelsanställdas förbund.

 

Facket har förhandlat med arbetsgivarna i Svensk Handel i sex veckor utan att röra sig framåt en millimeter, enligt Lars-Anders Häggström.

Diskussionerna har varit konstruktiva både i fråga om bemanningsföretagen och rätten till heltidsarbete. Men så fort det som diskuterats ska översättas i avtalsformuleringar är det stopp.

– Vi uppfattar att Svensk Handels är förhindrade av Svenskt Näringsliv att ingå en överenskommelse före industrin, säger Lars-Anders Häggström.

 

Avtal före 31 mars
Formellt står Svensk Handel därför kvar vid sitt utgångsbud från den 28 januari: ett ettårigt avtal helt utan centrala löneökningar, och utan några förändringar i de allmänna villkoren.

Genom sitt strejkvarsel vill facket pressa fram nya avtal före den 31 mars, då det gällande detaljhandelsavtalet respektive partihandelsavtalet löper ut. Handeln skulle därmed ta ledningen i avtalsrörelsen.

– Vi har accepterat att industrin går före och sätter ett märke, säger Handels andre vice ordförande och förhandlingsledare Tommy Tillgren. Men då måste industrin leverera någonting, och det gör de inte.

 

Samma krav
I det läget ser Tommy Tillgren inga problem med att ett nytt avtal inom handeln fungera som riktmärke för övriga LO-förbund.

– Vi använder ju exakt samma bud som IF Metall, Pappers och de övriga LO-förbunden inom industrin. Och lagerarbetarnas löner, drygt 22 000 kronor i månaden i genomsnitt, är helt jämförbara med industriarbetarnas.

Ett viktigt krav från samtliga LO-förbund i årets avtalsrörelse är att anställningsskyddet inte ska få sättas ur spel genom att anställda sägs upp och ersätts med inhyrd personal. Inom Handels har särskilt lagerarbetare fått erfara att arbetsgivarna kringår lagen om anställningsskydd på just det sättet.

– Vi skulle aldrig gå före övriga LO-förbund och sluta ett avtal utan att ha löst den frågan, försäkrar Tommy Tillgren.

 

Stopp gång på gång
På frågan om vad de ”goda” och ”konstruktiva” diskussionerna om bemanningsföretagen inneburit svarar Lars-Anders Häggström:

– Inte heller Svensk Handel kan försvara att individer behandlas helt olika. Alltså att en uppsagd anställd har kvar sin lagstadgade rätt till återanställning, medan en annan åker ut och genast ersätts med en person från ett bemanningsföretag. När vi däremot vill dra slutsatser av detta, så är arbetsgivarna helt slutna.

Formellt behandlar LO:s styrelse Handels strejkvarsel under måndag eftermiddag, men Lars-Anders Häggström och hans förbund har försäkrat sig om stöd från övriga LO-familjen.

De företag som strejken riktas mot har valts ut därför att de är starka, tjänar mycket pengar och medför att en strejk får god spridning över landet. Däremot har Handels inte plockat ut företag vars direktörer ingår i Svensk Handels styrelse.

 

Öppet sju dagar i veckan
Tommy Tillgren är övertygad om att strejken kommer att bita, trots att den inleds på skärtorsdagen:

– I princip är alla de berörda butikerna öppna sju dagar i veckan. Också varslet mot ett antal lager är effektivt, eftersom butikerna är beroende av att få in varor hela tiden.