Även LO-facket Pappers varslar om övertidsblockad från den 5 april mot Skogsindustrierna, uppger Medlingsinstitutet.

 

TT