Att skriva en text om processer. Att börja om. Skriva på nytt. Testa orden igen. Argumentet, håller det?

Orden som driver argumentet. Vad de betyder, hur de känns. Jag skriver om, om och om. Vad?

Att börja om. Jag börjar om. Om vad?

Vad är det jag ska börja om? Behöver jag ställa frågan? Jag ställer frågan.

Vari består processen?

En akademisk formulering, känner jag. Något som ska granskas. Finns det svarta svanar, till exempel. Eventuella svarta svanar ska sökas, så att de kan skiljas från de vita, så man vet vad som är en svan och/eller inte.

Så man vet vad som finns i världen, egentligen. Eller om det nu var vad som finns i språket. Finns språket?

Processen. Jag är i processen, försöker med processen i processen. Jag prövar orden, jag prövar processen, till exempel vad det innebär att börja.

Om jag då till exempel gör det: Skriver om processer och börjar. Så är det säkert något jag redan gjort och något jag redan gör. Men så hur gör jag?

Hur skriver man en text om processer? Hur slutar man att börja en text?

Per Zetterfalk

Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn