Vad är det som blir?

En process går framåt, utvecklas och kännetecknas av att det tillkommer något nytt under den.

Processen kan vara en serie faktiska händelser, ett mållöst skeende, eller ett resultat påverkat av någons eller någras vilja.

Livet, konsten och vetenskapen möts mellan kaos och ordning, avsikter och slump.

Vad är det som blir?

Livet strider mot mekanikens lagar. Livet organiserar sig, medan det naturliga tillståndet är utjämning, entropi.

Det finns ett moment av skapande i alla processer. Vad man gör och hur man gör något är oupplösligt förenat.

I Franz Kafkas roman Processen vaknar huvudpersonen upp till en klaustrofobisk situation. Bakgrunden är oklar, sammanhanget osäkert, utvecklingen ödesmättad. En bild av skapandets villkor. Processen var inte uttänkt, den blev resultatet av processen. Kafka kom på en mening, och sedan fick han hela historien i skrivandet.

Vad är det som blir?

Ambitionen och det som blev är två olika saker, en del utvecklas ju i mörker.

Den väg man tar sig fram längs är en sak, att övertyga om hur det gick till är en annan.

Mellan kaos och ordning finns alla möjligheter.

Per Zetterfalk
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn