Det var på lördagen som förhandlingarna mellan Handels och arbetsgivarna i Svensk Handel strandade och det är framför allt kring bemanningsfrågan som motsättningarna är stora.

Om Handels vill varsla om en strejk under påskhelgen så måste de lägga sitt konfliktvarsel i morgon för att kunna börja sin stridsåtgärd på skärtorsdagen.

Att Handels vill vänta med att berätta om sitt beslut offentligt kan ha flera skäl. Det kan vara för att ledningen vill prata direkt med lokalavdelningarna. Det kan också handla om att facket först vill berätta för arbetsgivarna vad de tänker göra. Ytterligare ett skäl kan finnas i LO::s stadgar, som säger att ett LO-förbund måste ha LO:s tillstånd att gå i strejk om den omfattar mer än 3 procent av förbundets egna medlemmar.

Pappers och GS har inlett ett närmare samarbete riktat mot den gemensamma motparten i Skogsindustrierna. De två förbunden ska berätta närmare om sina planer i morgon. En kvaificerad gissning är att de går ut i en gemensam konflikt mot Skogsindustrierna.