Inom någon timme ska de två tjänstemannaförbunden svara på hemställan tillsammans med Teknikarbetsgivarna och arbetsgivarna inom Industri och kemiarbetsgivarna.

För närvarande analyseras budet på båda sidor. På den fackliga sidan diskuteras förslaget inom det råd som finns för industrifackförbunden. Och en av diskussionspunkterna är varför IF Metall lämnats utanför och inte fått ett bud.

 

En annan fråga är också om tjänstemännen ska gå först och etablera ett märke i årets avtalsrörelse eller om den mer än 20-åriga sammanhållningen och samförhandlandet ska fortsätta.

Att IF Metall inte fått något bud förklaras officiellt med att förbundet motsätter sig18 månader som avtalsperiod. Men att bemanningsfrågan är olöst i slutförslaget från OpO är en minst lika stor förklaring.

 

Trots intensiva försök på en rad olika avtalsområden inom industrin har fack och arbetsgivare inte förmått enas om en lösning på den inflammerade frågan. Och Livs varsel om konflikt signalerade tidigare i dag att förhandlingsvägen var stängd i den delen, åtminstone för närvarande.