De opartiska ordförandena har meddelat fack och arbetsgivare i industrin att inga nya förslag är på gång. OpO anser att parterna står för långt ifrån varandra. Förmodligen betyder det att det dröjer åtminstone något dygn innan en ny hemställan läggs fram.

 

För IF Metalls del pågår inga direkta förhandlingar med arbetsgivarna.

 

– Vi har en hög konfliktberedskap, men inga konkreta varselplaner just nu. Vi vill klämma lite till på tuben, säger IF Metalls pressansvarige Lars Ankarfjäll.

 

Pappers förhandlar just nu med arbetsgivarna i Skogsindustrierna och det handlar om alla Pappers avtalskrav, där lönenivån, avtalets längd och bemanningsfrågan är de viktiga enligt Pappers ordförande Jan-Henrik Sandberg.

 

– Vi har inga varselplaner, men det är klart att vi planerat för alla eventualiteter, säger Jan-Henrik Sandberg.

 

Sedan i går har GS-facket förhandlat om bemanningsfrågan och förstärkt företrädesrätt med arbetsgivarna i Trä- och möbelindustriförbundet.

 

I helgen går också förhandlingarna inom handeln in i ett avgörande skede. Om inget är klart till på måndag så är facket berett att varsla om en påskstrejk i handeln.