Var tredje, varannan eller var tionde? I slutet av mars har de första 12.000 utförsäkrade gått igenom sin arbetslivsintroduktion, men ingen vet hur många som då söker sjukpenning på nytt.

De allra flesta vars tid med ersättning från sjukförsäkringen gick ut vid årsskiftet skrev in sig vid Arbetsförmedlingens nya program, arbetslivsintroduktion. Så mycket val hade de inte: att delta var ett krav för att få aktivitetsstöd. Därför har även personer som mer eller mindre saknar arbetsförmåga hamnat i programmet.

När tre månader har gått kan de ansöka om sjukpenning igen. Om Försäkringskassan finner att de inte kan arbeta får de ta upp sin gamla sjukpenninggrundande inkomst och börja en ny sjukskrivningsperiod.

Rätt många utförsäkrade kan lockas av det. Av de noga räknat 12.040 personer som gick över till arbetslivsintroduktionen vid årsskiftet har 50 procent fått sänkt ersättning, enligt Försäkringskassan. 35 procent har fått höjd ersättning då de gick från sjukpenning till aktivitetsstöd, medan 15 procent har fått i stort sett oförändrad inkomst.

Fler avslag väntas
Försäkringskassan har bedömt att var tredje ska komma tillbaka till sjukförsäkringen. Den senaste prognosen, i Försäkringskassans budgetunderlag från den 17 februari, är 38 procent. Det betyder att klart fler än så ansöker.

– 38 procent är så många som vi tror beviljas sjukpenning, säger Bertil Thorslund, analytiker vid Försäkringskassan. Samtidigt tror vi att antalet avslag kommer att öka.

Eftersom det inte finns någon tidigare erfarenhet att bygga på är osäkerheten stor. Försäkringskassan redovisar därför också ett scenario med större återflöde till sjukförsäkringen, 53 procent, och ett med lägre, 23 procent.

– Vi vet verkligen inte hur många som söker sjukpenning på nytt, säger Siri Persson vid Arbetsförmedlingens avdelning för rehabilitering till arbete. De rapporter jag får från arbetsförmedlingar ute i landet tyder på att en tredjedel kan stämma. Men det finns ingen research bakom den uppskattningen.

Rutinerna klara
Däremot har Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommit överens om rutiner för dem som inte klarar att fortsätta i Arbetsförmedlingens program, berättar Siri Persson. De kommer att erbjudas avstämningsmöten.

– En del av de utförsäkrade är så sjuka att de i praktiken inte tar del av insatser i arbetslivsintroduktionen. Vi ser att Arbetsförmedlingen inte har något att ge dem. En del av dem behöver insatser av vården i första hand.

Andra kommer att gå vidare från arbetslivsintroduktionen till något av Arbetsförmedlingens övriga program, till exempel jobb- och utvecklingsgarantin. Ett villkor är att de har förutsättningar att bli bättre.

Fullt friska behöver de inte vara. Från den 1 mars gäller nya regler, så att de utförsäkrade kan delta i programmen efter förmåga, exempelvis två timmar per dag i stället för åtta.

Tre månader är väldigt kort tid för personer som är sjuka och har varit borta från arbetslivet länge, säger Siri Persson. Arbetslivsintroduktionen är bara en start.