– Vi och arbetsgivarna står för långt ifrån varandra. De hävdar arbetsledningsrätten och vi verkar för medlemmarnas återanställningsrätt, säger Tommy Andersson, förhandlingsansvarig hos GS.

Sedan igår har GS försökt lösa bemanningsfrågan med Trä- och möbelindustriförbundet.

När det nu misslyckats kommer facket enligt Tommy Andersson se över ”vilka åtgärder som behövs för att få ett avtal”.