459.000 arbetslösa – plus 72.000 på ett år. Det är februarinoteringen, enligt Statistiska centralbyråns siffror som redovisades i dag, torsdag. Arbetslösheten var 9,3 procent i februari 2010 – jämfört med 8,0 procent i februari 2009.

Var tredje arbetslös är långtidsarbetslös. 149.000 var långtidsarbetslösa i februari – plus 64.000 på ett år.

Däremot minskade inte sysselsättningen. Det innebär att en 13 månader lång trend med fallande sysselsättning har brutits. Sysselsättningen var oförändrad i februari. Enligt säsongsrensade data kan en viss uppgång skönjas.

Däremot minskade antalet sysselsatta i verkstadsindustrin med 38.000 mellan februari 2009 och februari 2010.

Antalet anställda minskade med 27.000 på ett år. De fasta jobben minskade än mer. 71.000 fasta jobb försvann mellan februari 2009 och februari 2010. Under samma period ökade antalet tillfälligt anställda med 64.000.