Många fler än i fjol vill plugga i sommar. Ökningen är stor i alla åldrar. Men särskilt bland dem som är under 24 år, där 47 procent fler vill gå någon av högskolornas sommarkurser.

 Om ökningen beror på att det är svårare att få sommarjobb kan inte Verket för högskoleservice svara på.

– Det är svårare att hitta försörjning under lågkonjunkturen och då kan studier vara en lösning. Men om största anledningen till ökningen är bristen på sysselsättning eller viljan att studera kan vi inte veta, säger Magnus Johansson, pressansvarig på verket, till LO-tidningen.

Fler kvinnor än män har sökt sommarkurser. Det finns totalt 700 kurser att välja på, allt från litteraturvetenskap och möbelsnickeri, till svenska växter och arabiska.

Två av de populäraste kurserna är Högskolan i Kristianstads kreativa skrivande och Högskolan på Gotlands ledarskapskurs.

Båda ges som distanskurser på nätet men om distansstudierna har bidragit till att fler söker sommarkurser kan inte verket dra några slutsatser om.

– Men att fler söker sommarkurser är positivt, säger Magnus Johansson.