Det är mellan IF Metall och Teknikföretagen som försöken att förhandla i centrala frågor görs och det är med dem de opartiska ordförandena pratar mest med just nu.

Förhandlingsläget är låst sedan huvuddelen av parterna sagt nej till två hemställan från opo. Motsättningarna handlar om avtalsperiodens längd, lönepåslagen och om bemanningsfrågan, erfar LO-Tidningen, och det är framför allt bemanningsfrågan som parterna har svårt att komma överens om.

De senaste dagarna har diskussionerna mellan IF Metall och Teknikföretagen varit resultatlösa. De har inte närmat sig varandra om bemanningen och senast laborerade fack och arbetsgivare med ett avtal som skulle vara 32 månader långt och uppdelat på en 12 månadersperiod och en 20 månader lång del – dock utan att komma överens.

Tvärstopp i bemanningsfrågan
Flera gånger har frågan om facken kan mjuka upp sitt bemanningskrav dykt upp. Med allt större kraft svarar huvuddelen av LO-förbunden nej. Andan är att en reglering av inhyrningen inte kostar några pengar för arbetsgivarna och att det inte finns någon kompromissmån på kravet. Enligt uppgift har den här diskussionen lett till en tilltagande irritation mellan Pappers, Livs och IF Metall.

Uppgifter till LO-Tidningen gör gällande att opo ännu inte tagit i bemanningsfrågan. Det innebär att de diskussioner IF Metall för med Teknikföretagen är de enda försöken som sker att lösa knäckfrågan. Trycket på IF Metalls förhandlare är stort. Bland de andra LO-förbunden är stödet för kravet stort. Bland fackets egna medlemmar och förtroendevalda finns en stark uppslutning bakom kravet att reglera inhyrning av personal när det finns uppsagda med återanställningsrätt. Till det kommer att handlingsutrymmet för ledningen är mindre efter det impopulära krisavtalet för ett år sedan.

Förklaringen till IF Metalls centrala roll går att finna dels i strävan att industrin ska normera lönerna, dels i att IF Metall organiserar de anställda inom de allra mest betydelsefulla industrisektorerna.

Spindel i nätet
För IF Metall innebär det att man är spindeln i nätet. Konkret betyder det för ledande personer som avtalssekreteraren Vel-Pekka Säikkälä, ordförande Stefan Löfven och vice förbundsordförande Anders Ferbe att de hela tiden förhandlar och diskuterar i fem riktningar. De pratar med arbetsgivarna, med opo, med de andra industrifacken inom LO, med övriga LO-förbund och med tjänstemännens organisationer inom industrin.

Just nu syns inga framsteg. I dag, onsdag, skickar IF Metall hem sina avtalsdelegationer och opo Benne Lantz säger att han inte har någon möjlighet att säga när ett nytt förslag från honom och hans fem kollegor kan tänkas komma.