Oseriösa arbetsgivare utnyttjar den nya lagen om arbetskraftsinvandring till att importera billig arbetskraft.

— Var fjärde har råkat illa ut av dem som jag känner till. Jag vet om sju eller åtta personer från Iran och Bangladesh som blir utnyttjade. De jobbar som städare eller i restaurangbranschen, säger Shamsul Alam Sarwar, som är medlem i Fastighets och var och med startade fackets centrum för papperslösa.

 

Läs också: Artikeln "Han fick börja jobba efter fyra papperslösa år" 2010-03-17

 

Läs också: Artikeln "Vi utgår ifrån att det som står är sant" 2010-03-17

   

1.400 personer från länder utanför EU fick arbetstillstånd i städ- och restaurangbranschen 2009 – det första året med den nya lagen om arbetskraftsinvandring.

Enligt lagen ska arbetsgivaren betala minst kollektivavtalets lägsta lön, men facket har råkat på flera fall där de anställda har fått löner som ligger långt under.

– Jag vågar inte säga hur många det gäller. Jag kan bara konstatera att många blir lurade, säger Per Persson, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket i Stockholm.

Godtycke
De som kommer till Sverige kan få arbetstillstånd i högst två år. Tillståndet är kopplat till en bestämd arbetsgivare.

Det öppnar för godtycke.

– Lagen ger arbetsgivaren all makt. Den som får sparken riskerar att bli hemskickad, konstaterar Shamsul Alam Sarwar.

Han berättar om anställda som inte får ut mer än 5.000 i månaden. Resten av lönen tar arbetsgivaren ut i ”avgift” för arbetstillståndet. Och han berättar om en restauranganställd som fick sparken när denne vägrade att arbeta extra för att lasta av en tung transport.

Men de som råkar illa ut vågar inte prata om det offentligt. Då riskerar de att åka ut ur Sverige.

– De vågar inte berätta. Då kan inte ta risken att få problem med sin arbetsgivare, säger Shamsul Alam Sarwar.

Snabb ökning
Migrationsverket fattade beslut i 16.300 ärenden om arbetstillstånd förra året. 85 procent fick ja. Antalet ansökningar ökade med 35 procent förra året och ökningen fortsätter.

Facket får ansökningarna på remiss. Hotell- och restaurang brukar få runt 50 ansökningar i veckan i Stockholm och ytterligare ett 30-tal ansökningar i veckan till avdelningen i Göteborg. Fastighetsettan i Stockholm får in ett tiotal ansökningar i veckan.

Facket yttrar sig om löner och anställningsvillkor.

– Migrationsverket behöver inte ta hänsyn till vårt yttrande och vi vet inte i vilken mån de gör det. När vi har lämnat vårt yttrande hör vi ingenting, säger Per Persson.

Skamavtal
Facket får reda på missbruk bara om de anställda själva hör av sig. Per Persson berättar om några kineser som fick hjälp av facket att få ut innestående lön.

En av dem hade tre papper om anställningen i Sverige: ansökan till Migrationsverket, ett svenskt anställningsbevis och så det verkliga avtalet, som han skrev på innan han åkte från Kina.

När facket översatte det kinesiska avtalet visade det sig att lönen låg långt under avtal och att arbetstiden var 60 timmar i veckan. Om arbetsveckan blev ännu längre skulle övertidsersättning utgå bara om mannen hade ”god vandel”.