Foto: INGVAR KARMHED / SCANPIX  
   

SAMTID. Det saknas inte platser för möten mellan politiker och väljare. De politiska partierna sneglar inför valet mot Obamas användning av sociala medier. Det är en reaktion på ett upptrappat spel mellan journalister och politiker i massmedierna.

Möten mellan journalister och politiker förblir viktiga i den offentliga diskussionen. Men medan journalister tycker att det blir svårare att få ärliga och levande svar ängslas politiker över att säga fel.

Medieträning för journalister
Samtidigt ökar förståelsen för det journalistiska spelets villkor, regler och metoder.

Det är inte konstigt att båda sidor höjer insatsen i kampen om den medierade verklighetsskildringen. PR-byråer och journalister kallas in för att ge goda råd åt politiker. I fjol fick journalister på norska statliga televisionen medietränas inför sina möten med politiker.

Mediekompetens föder i bästa fall mer stringenta frågor och svar.

Medborgarna?
Men om politikerna anställs av medierna för att beskriva hur de ska tänka och agera medan journalisterna arvoderas av partierna för att göra samma sak, var befinner sig medborgarna då?

För demokratin är det förstås en synnerligen problematisk situation när den tredje statsmakten på så sätt integreras med statsmakten i de mediala formerna.

Journalister och politiker

I ett arrangemang av Sim(o), Institutet för mediestudier, träffades nyligen ett antal personer på Journalisthögskolan i Stockholm för att diskutera frågor och problematik som uppstår i möten mellan journalister och politiker.

Bland annat Björn Häger, nybliven redaktör på TV 4:s Kalla Fakta och Kristina Axén Olin, som häromåret hoppade av som borgarråd i Stockholm, inte minst beroende på den hårda mediebevakningen av hennes privatliv.

Hårdare faktagranskning

Häger menade att det för politikerna bara handlar om att säga sanningen, men att de ofta undviker det. Som exempel tog han svaren från Thomas Bodström om sin frånvaro i riksdagen och Sven Otto Littorin om sin mastersexamen.

Han lovade att fakta kommer att granskas hårdare i detta val.

Det borde vara en självklarhet för seriösa journalister. Men är det så enkelt? Jag tror inte det.

Så många som möjligt

Massmedierna lyder under egna lagar, som formar innehållet. Det är inte bara fakta som levereras – någonstans. Ambitionen att nå så många människor som möjligt påverkar valen av ämnen och fenomen i massmedier, liksom hur de presenteras: förenklat och tillspetsat.

Bilden med Mona Sahlins väska är bara ett exempel.

Per Zetterfalk
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn