TEATERNOTIS. Arbetslinjen? Vem vill inte ha ett arbete, någonting meningsskapande att ägna sin energi?

Av alliansens politiska truismer är kanske arbetslinjen den fulast framtänkta, eftersom den samtidigt straffar alla som hamnat vid sidan av. Att ha eller inte ha, det är frågan.

Vad gör detta nyspråk med oss? Hur påverkar det våra attityder, vår inställning till konsten att ibland vara ledig, göra ingenting?

En maktkamp
Nu gör Teater Tribunalen "Fredrik – en helkväll i arbetslinjens tjänst", där man spelar "Kontraktet" av Mike Bartlett – ett absurt stycke om maktkampen mellan en skötsam anställd och hennes despotiska chef. Ett stramt spel om att toppridas, svälja gråten, gå under.

Eftersnack
Efteråt diskussion, där publiken deltar. Premiärkvällen är Torbjörn Tännsjö gäst, och snart uppstår ett samtal om behovet av en motståndets optimism, om nya tag i ett land utan alliansen, om längtan dit.

Slutord
Arbetslinjen: jag går på teater, skriver och säljer den här texten till LO-Tidningens kultursida. Härligt att få vara med, Fredrik!

Teaterföreställning: Fredrik – en helkväll i arbetslinjens tjänst.
Innehåller pjäsen: Kontraktet" av Mike Bartlett.
Översättning och regi: Henrik Dahl.
Medverkande: Anna Lyons, Ellen Nyman (Marek Rolenec, Gurra Ljungstedt).

Magnus Halldin
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn