Det mesta tyder nu på att de rödgröna partiernas försök att skjuta upp Lavallagen har misslyckats. För en kort stund sedan kom lagrådet med sitt besked. Det anser att de fackliga stridsåtgärderna inte kan anses ingå bland de fri- och rättigheter som gör det möjligt att skjuta upp lagen.

– Vi använde alla de medel vi kan för att stoppa lagstiftningen, nu blev det inte så. När vi gick in i det här bedömde vi sannolikheten att lyckas till 50-50, säger socialdemokraten Sven-Erik Österberg.

Sedan i december förra året har de rödgröna partierna försökt att skjuta upp regeringens Lavallag.

Partierna har hänvisat till samma paragraf i grundlagen som användes för att skjuta upp den så kallade FRA-lagen.

Det har varit många turer. I början av året hamnade frågan i konstitutionsutskottets (KU) knä. Eftersom ärendet är juridisk komplicerade så skickade KU frågan vidare till lagrådet som granskar viktiga lagförslag innan de behandlas av riksdagen.

Men frågan till lagrådet ställdes på ett formellt felaktigt sätt. Nyligen skickade därför riksdagen återigen en omformulerad fråga om ifall Lavallagen kunde skjutas upp i ett år till KU. Och åter igen fick lagrådet granska ärendet.

När lagrådet i dag, tisdag, kom med sitt svar talar det mesta för att Lavallagen inte kommer att skjutas upp. Ärendet kan tidigast tas upp i riksdagen på onsdag nästa vecka.

Regeringens Lavallag kommer därför att gälla från och med den 1 april.