Handeln hotar inte med konflikt till påsk. Handeln hotar med att sluta avtal oavsett hur det går för parterna i industrin. Ett sådant avtal skulle kunna skapa problem för industrins strävan att vara lönenormerande.

Avtalet för de handelsanställda löper ut på onsdagen i påskveckan. Den första avtalslösa dagen är skärtorsdagen. Påsken är en stor och viktig helg för landets handlare. Fackföreningen Handels har tidigare haft hotet om påskstrejk som påtryckningsmedel. Svensk Handels vd Dag Klackenberg är dock övertygad om att hans organisation och fackföreningen Handels kan komma överens om lönepåslagen innan avtalet går ut.

– Det blir ingen strejk i påsk. Vi kommer överens om någon form av lönepåslag innan dess. Och det gör vi oavsett om industrins parter är klara eller inte, säger Dag Klackenberg.

Frustrerande
Han tycker att det är frustrerande att vänta på att fack och arbetsgivare inom industrin ska komma överens. Han pekar på att de haft mer än två månader på sig att sluta avtal.

En av stötestenarna för industrins parter rör fackens krav på reglering av bemanningsfrågan. Dag Klackenberg tror inte handelns parter behöver söka någon egen lösning – det får industrin sköta – men om det blir nödvändigt så har han några olika alternativ till lösning på bemanningsfrågan, som handlar om inhyrning när det finns uppsagda som har återanställningsrätt.

– Mitt uppdrag är inte att administrera arbetsmarknadskonflikter. Visserligen ska industrin gå först och normera, men hela idén bygger på att den internationella konkurrensutsatta sektorn levererar avtal i rätt tid, säger Svensk Handels vd.

Konfliktförberedelser
Fackförbundet Handels avtalssekreterare John Haataja konstaterar att både facket och arbetsgivarna har ambitionen att komma överens. Han ser samma sak som Dag Klackenberg – att det drar ut på tiden för industrin. Det gör att förhandlingarna för Handelns anställda kommer att öka tempot den här veckan.

– Vi ska ha lösningar på ett antal frågor och det är bemanningsfrågan, avtalsperiodens längd, lönenivån och de övriga frågorna i LO-plattformen, säger John Haataja.

Även om hans motpart är inställd på att sluta avtal och se till att komma överens så har Handels sina konfliktförberedelser. Om det inte ser bra ut blir det påskstrejk, säger John Haataja.

– Påsken är alldeles utmärkt ur konfliktsynpunkt i år. En del kommer kunna handla mat i förväg, men inte alls alla. Dessutom köper konsumenterna allt möjligt annat under en påskhelg, säger Handels avtalssekreterare.