Idag så blir du inte fet
på arbetet att skriva dikt.
Men ändå har du som poet
ju uppnått någonting av vikt.

Att slippa krypa är väl måttet:
Du måste inte sälja ordet
på bjudningar som hålls på slottet
för att få mat och dryck på bordet.

Victor Estby
Skriv ett e-postbrev till beställaren