Bland arbetsgivarna råder delade meningar om opos bud, både när det gäller nivå och avtalslängd, men de flesta har ändå sagt ja.

Livs motpart Livsmedelsföretagen är en av arbetsgivarorganisationerna som sagt ja till budet.

– Vi säger ja, och tycker att nivån är okej, men vi har också sagt att vi gärna skulle se ett längre avtal och att löneökningarna sköts längre fram under hösten, säger Agneta Dreber, vd.

IF Metalls största motpart Teknikföretagen har också sagt ja till budet.

 

Enligt europanormen
– Längden är bra, vi krävde ju ett avtal på 12 månader, när avtalsrörelsen startade. När det gäller nivån stämmer den överens med Europanormen, så den säger vi också ja till, säger Jonas Cohen, informationschef på Teknikföretagen.

Teknikföretagen har dock skrivit i sitt svar till opo att de inte anser att det finns utrymme för några ändringar i de allmänna villkoren om avtalet bara blir 12 månader.

– Det har vi också sagt från början, men däremot måste bemanningsfrågan lösas, det är vi överens med facken om.

 

Ja med förbehåll
Även arbetsgivarna i Industri- och kemigruppen har sagt ja, men med ett förbehåll.

– Nivån på 0,7 procent kan vi tänka oss, men då får inga ytterligare kostnader tillkomma i den slutgiltiga hemställan opo ska lämna säger, Magnus Ling, vd.

Arbetsgivarparterna Stål och Metall anser dock att lönenivån är för hög för ett ettårigt avtal och har därför sagt nej.

Även Skogsindustrierna som är motpart både till pappers och GS har tackat nej. De anser att budet är för osäkert, eftersom många frågor fortfarande är olösta. Opo uppger i budet att flera frågor kommer att lösas i den slutgiltiga hemställan, och Skogsindustrierna vill därför vänta in den.

– Vi vet inte hur den slutgiltiga hemställan blir, och det är helheten vi säger ja till, säger Per Hidesten, förhandlingschef.

För kort avtal
GS andra stora motpart Trä- och möbelindustriförbundet har däremot sagt ja, men med en reservation om att det är svårt att ta slutgiltig ställning, innan alla delar i avtalet blir klart.

– Nivån, är bra och ligger i nivå med övriga Europa, men vi tycker att avtalslängden är för kort och att det är svårt att binda upp sig slutgiltigt för ett ja innan vi sett helheten. Opo har flaggat för att det kan tillkomma förändringar i de allmänna avtalsvillkoren och det motsätter vi oss, säger David Johnsson, förhandlingschef.

Han tycker att det är naturligt att åsikterna om opos bud går isär bland arbetsgivarna eftersom de har olika förutsättningar i olika branscher.

– Vi hade också olika krav med oss in i avtalsrörelsen, säger han.

Samtliga fackförbund sa nej till opos förslag. Opo kommer under morgondagen att ta nya kontakter med både fack och arbetsgivare, och parterna kommer också att fortsätta att förhandla på egen hand.

– Vi räknar med att vi har ett avtal klart till den 1 april, säger David Johnsson.