Rutavdraget används mest av de rika. Något annat mönster syns inte — hur man än vänder och vrider på siffrorna för hushållsnära tjänster.

”Ett bidrag riktat till de allra rikaste”, kallar Socialdemokraternas ekonomiske talesperson Tomas Östros avdragen för hushållsnära tjänster.

”Nej, det är en myt, användningen är ganska jämn mellan inkomstgrupperna”, hävdar i stället tjänstearbetsgivarna Almega, statsminister Fredrik Reinfeldt och tidningen Dagens Nyheter.

Eftersom bidraget finansieras genom skatt är svaret viktigt för många.

Studier av professor Stefan Svallfors vid Umeå universitet visar nämligen att människors åsikter om att betala skatt främst inte beror på hur höga skatterna är – utan vad de går till och vilken nytta de gör.

Om de skatter som folk tvingas betala upplevs som rättvisa eller orättvisa, bra eller dåliga, bestäms alltså av om de går till att täcka viktiga behov eller inte.

LO-Tidningen har djupdykt i de siffror om rutavdraget som presenterats av Statistiska centralbyrån för inkomståret 2008.

Hur man än räknar och vilka siffror man än samkör är det snudd på omöjligt att statistiskt frammana något annat samband än att de rika använder bidraget överlägset mest.

Samkörning
Ett sätt är att samköra var i landet avdragen görs med inkomstregistret.

Det visar att åtta av de tio kommuner där invånarna plockat ut högst summor i skattebidrag också återfinns på tio-i-topplistan över kommuner med högst medelinkomst.

Bara två av det tio kommunerna återfinns längre ned på listan.

Men de ligger inte så långt efter, närmare bestämt på plats 13 och 14 bland landets 290 kommuner.

I andra änden är det svårare att se ett samband mellan de allra fattigaste invånarna och få avdrag.

I 121 kommuner är det nämligen för få personer som fått något skattebidrag alls för att de ska komma med i statistiken. Alla dessa 121 kommuner hamnar på 0 kronor i skattebidrag.

Högst bidrag i Danderyd

I Danderyd, som får högst bidrag, är medelbidraget 387 kronor i bidrag per person som bor i kommunen.

Ett annat sätt är att se till var landets mest förmögna personer bor och jämföra med hushållsbidragens fördelning.

Medelförmögenheten i Danderyd var 3 365 000 kronor år 2007.

Orsaken till att det bara går att jämföra med 2007 års siffror är att regeringen har beslutat att uppgifter om förmögenhet inte längre ska vara offentliga och därför lagt ned all statistik över folks rikedomar.

Medelförmögenheten i de tio kommuner som fick störst bidrag 2008 var 1 547 000 kronor år 2007.

Ett annat sätt är att se var miljonärerna bor.

Inte heller här finns några nyare uppgifter än 2007.

De fem kommuner med högst andel miljonärer då var Danderyd, Täby, Vellinge, Lidingö och Lomma. Dessa kommuner återfinns också på plats 1, 2, 3, 6 och 13 i listan över kommuner med högst städhjälpsbidrag.

Tydliga skillnader
Slutligen har vi delat upp befolkningen på 15 olika inkomstklasser oavsett om de bor i rika eller fattiga kommuner. Som synes i grafen intill syns skillnaden här som allra tydligast.

För varje inkomstklass ökar andelen skattefinansierade hushållsbidrag.

Utvecklingen är i de högre inkomstskikten exponentiell, det vill säga att för varje steg ökar stigningen allt snabbare.

I den högsta inkomstklassen, bland dem som tjänar mer än en miljon kronor om året, har var sjunde person tagit emot skattepengar för städhjälp utifrån.

I den näst högsta inkomstklassen är det var tionde.

I över 70 procent av den övriga befolkningen är det långt ifrån var hundrade som har tagit emot städhjälpsbidrag från skattepengarna.

FOTNOT: Att arbetsgivarna i Almega ändå lyckats sprida uppfattningen att även låg- och medelinkomsttagare är flitiga rutavdragare beror på att de inte ställer antalet som gör skatteavdragen i relation till hur många som finns i varje inkomstklass.

FAKTA / Rut-avdraget
Avdragen för hushållsnära tjänster – rutavdragen – ger en skatterabatt med upp till 50 000 kronor per år och person. Rabatten är 50 procent på arbetskostnaden och reglerna är desamma som för rotavdragen.
Under 2008 utnyttjade 92 465 personer rut­avdragen, sedan dess har antalet ökat. 11 400 personer arbetar med hushållsnära tjänster.
Källa: TT