Sveriges ekonomi är på bättringsvägen. Men jobben dröjer och risken för bakslag är stor, enligt Svenskt Näringslivs senaste konjunkturprognos.

Enligt Svenskt Näringsliv vänder tillväxten uppåt och hamnar på plus 2,4 procent i år och 2,6 procent 2011.

En klar förbättring från de överraskande låga siffrorna för 2009, minus 4,9 procent, som nationalräkenskaperna presenterade för någon vecka sedan.

Starkare krona tynger
Men trots uppgången i tillväxt har sysselsättningen svårt att hänga med.

– Vi tror att sysselsättningen fortsätter falla något under året och kanske vänder först i slutet av det här året. Och för året som helhet tror jag det blir ett litet minusresultat, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster.

Den uppåtgående trenden tyngs av en starkare krona, och Svenskt Näringsliv tror också att kommande löneökningar kan vara ett hinder för ökad sysselsättning.

När företagens investeringar samtidigt släpar efter förstärks strukturomvandlingen i ekonomin, från industrijobb till mer tjänstearbete, enligt prognosen.

Risker
Det innebär att samtidigt som delar av exportindustrin drar ned på antalet anställda kommer tjänster som hotell och restaurangverksamhet och vård, skola och omsorg att växa kraftigt, tror Stefan Fölster.

Men det finns risker.

Nya bakslag kan komma i den internationella ekonomin, främst genom att flera länder tagit mycket stora lån under krisen, och även utan bakslag kommer många länders höga statsskuld att påverka räntor och inflation.

– Det finns risk för betydligt högre inflation och räntor och en mer dämpad tillväxt än innan krisen, säger Stefan Fölster.

FAKTA / Så här tror Svenskt Näringsliv:

  2010 2011
Arbetslöshet 9,3 9,2
Tillväxt 2,4 2,6
Inflation 1,6 3,3
Investeringar -4,0 5,0